1. Super Teamwork

ทีมคือสิ่งสำคัญ เรียนจิตวิทยาในการสร้างความสามัคคีให้กับทีมงาน 

การสร้างทีมคือหัวใจของธุรกิจ
การทำงานเป็นทีมคือหัวใจ ในการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ จำเป็นต้องใช้ตั้งแต่ชุมชนเล็ก ๆ จนถึงธุรกิจหมื่นล้าน การพัมนาทีมต้องพัฒนาแนวคิด ทักษะ ลงมือทำ ในระดับส่วนบุคลก่อน แล้วถึงจะเริ่มการสื่อสารไปสู่คนในทีม Super Teamwork ออกแบบคอร์สเพื่อให้ทีมงานได้ใช้ศักยภาพตัวเองได้มากขึ้น และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีศาสตร์และศิลป์  สนุกพร้อมได้สาระในการฝึกอบรม


หากคุณถามถึงประสบการณ์ของผมในการทำงานเป็นทีม

 

- ผมเป็นนักออกแบบท่าเต้นมา และต้องนำทีมงานขึ้นไปแสดงบนเวทีคอนเสิร์ทใหญ่

- ผมเป็นผู้อำนวยการโชว์ของรายการ World Star ดาวคู่ดาว ออกอากาศทางช่อง 7 สี

- ผมคือทีมที่เทรนนิ่งให้กับนางงาม รายการนางสาวไทยเรียลลิตี้ 2016 และมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ 2020

- สร้างทีมงานทำการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทต่าง ๆ 


นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของประสบการณ์การทำงานเป็นทีมเท่านั้น


เทรนนิ่งทีมขาย บริษัทเคนเซ่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดการสร้างทีม และการวางแผนเพื่อขยายธุรกิจของตัวแทนบริษัท ออลเจเนอร์เรชั่น จำกัดอบรมทีมงานการตลาดออนไลน์ ของทีม Real2brand แอพพลิเคชั่น

สิ่งที่จะได้เรียนรู้


1. เรียนรู้ที่มาของวิธีคิด และนิสัยของตัวเอง

2. เทคนิคการฝึกบริหารนิสัยที่ไม่ดีของตัวเอง
3. เรียนรู้ศักยภาพในแก้ปัญหาของตัวเอง และวิธีที่จะสามารถนำความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใช้

4. เทคนิคการสร้างสายสัมพันธ์ ที่เรียบง่าย ทำได้ทุกคน ได้ผลชัดเจนเห็นชัด 

5.. เรียนรู้นิสัยของคนเพื่อสร้างความเข้าใจ เมื่อเข้าใจจะทำให้เกิดอีคิวเพิ่มขึ้นในการทำงาน

6. จิตวิทยาการสื่อสารที่ทรงพลัง สร้างพลังให้กับทีมงาน

    6.1. การใช้คำพูด เพื่อการโน้มน้าวจิตใจ

    6.2. การใช้คำพูดเชิงบวก และคำพูดเชิงลบให้เป็นประโยชน์

    6.3 การใช้ภาษากายเพื่อการสื่อสารกับตัวเอง และผู้อื่น

7.  การฟัง Deep Listening เทคนิคการฟังเพื่อสร้างสรรค์ และการตื่นรู้

8.  กิจกรรมการสร้างทีม เล่นเกมส์เพื่อสร้างสายสัมพันธ์

9.  การจัดความขัดแย้ง พร้อมเวิร์คช้อป ฝึกทำทันที

10. ถามตอบ และสรุปการเรียนรู้


ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ใช้เวลา 1 วัน 9.00 - 17.00 น.


สนใจสอบถามทันที่

093 1916651