fbpx

Presentation Like a Steve Jobs

การนำเสนอเปลี่ยนโลกอย่างสตีฟ จอบส์ 

การนำเสนออย่างมืออาชีพ

การนำเสนอที่ดี จะทำให้คุณเปลี่ยนชีวิต เมื่อคุณคิดจะเป็นผู้นำ การนำเสนอตัวเองให้โดดเด่น เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ประโยชน์การนำเสนอที่ดีเพื่อการสร้างแบรนด์ เพิ่มยอดขาย ดังนั้นคอร์ส  Presentation Like Steve Jobs จะนำเอาวิธีแนวคิด วิธีการ ที่สตีฟ จอบส์ ใช้ในการนำเสนอมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรม พร้อมมีเวิร์คช้อป ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจอย่างแท้จริง ประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจหลักแนวคิดอย่างสตีฟ จอบส์ ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะ และวิธีการอย่างสตีฟ จอบส์ไปใช้ในการนำเสนอได้จริง ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม.

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

     1.หลักการพรีเซ็นต์เทชั่นอย่าง Zen  ไม่ใช่เรื่องของศาสนา หรือนิกายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่มันเป็นการใช้ความเรียบง่ายในการพรีเซ็นต์ การใช้ปัญญาการหยั่งรู้เพื่อนำมาใช้

       กับความเป็นไปได้ใหม่ ที่พิสูจน์ ได้ ไม่ใช่แค่แนวคิด

  1. การจัดเตรียมข้อมูล โครงสร้างการนำเสนอ                     

         2.1 โครงสร้างของการนำเสนอ                  

         2.2. การสร้างสไลด์แบบเรียบง่ายที่เข้าใจง่าย          

  1. รู้จักผู้ฟังของคุณ และเข้าถึงใจได้อย่างรวดเร็ว      

  2. เรียนรู้ว่าผู้ฟังของคุณคือใคร ? เขาต้องการอะไร ? ทำไมถึงต้องการสิ่งที่เราเสนอ   และเรียนรู้เทคนิคเข้าถึงใจอย่างรวดเร็ว

  3. เทคนิคการนำเสนออย่าง สตีฟ จอบส์ ที่สร้างความประทับใจให้กับคนฟัง  

         5.1 การใช้คำพูด รู้จักจิตวิทยาสร้างคำพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง              

         5.2. เทคนิคการเปล่งเสียง               

         5.3  เทคนิคการพรีเซ็นต์ ที่สร้างความเคลื่อนไหวให้กับการนำเสนอ     

  1. การสร้างสายสัมพันธ์กับผู้ฟัง อย่าง สตีฟ จอบส์              

  2. เรียนรู้การสร้างสายสัมพันธ์กับผู้ฟังอย่างรวดเร็ว และเปิดใจใน เทคนิคการสร้างความคุ้นเคย

  3. เทคนิคการใช้คำถามเพื่อให้เห็นด้วย เทคนิคการเชื่อมโยงตนเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนฟัง       

  4. ทำอย่างไรเก่งขึ้น 300 % ภายใน 3 นาที การเรียนรู้สภาวะที่ทำให้คนเก่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ร่างกาย ความคิดที่เก่งขึ้น 3 เท่า เป็นหลักการฝึกจิตใจที่ไม่ว่าจะเป็น พระวัดเส้าหลิน นักต่อสู้เช่น ซามูไร นินจา ฯลฯ  ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองขึ้นในระยะเวลาอันสั้น พิสูจน์ผลลัพธ์ให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นจริงภายใน 3 นาที

ระยะเวลาในการเรียน

ใช้เวลา 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น

Steve jobs 3

ฝึกอบรมฝ่ายการตลาดโรงแรมในประเทศไทย สมาคมพีอาร์โรงแรมประเทศไทย ณ โรงแรม วอเตอร์เกต พาวิเลี่ยน ประตูน้ำ

Steve Jobs

สัมมนา Prestation Like Steve Jobs ให้กับทีมวิศวกรบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Steve Jobs1

ฝึกอบรมนักธุรกิจระดับ พรีเมี่ยม ร่วมกับ บริษัท เอมอินไลน์ จำกัด

การตลาดออนไลน์

ตัวแทนจำหน่าย บริษัท ออลเลิฟ-ประเทศไทย จำกัด