fbpx

Google Classroom

 

การเปิดห้องเรียน การสร้างเนื้อหา

 

การสร้างงาน เชิญนักเรียน และให้คะแนน

การสร้างงานแบบทดสอบ ใช้กูเกิ้ลฟอร์มสร้าง Quiz และการดูคะแนนด้วย Google Sheet

การสร้างคำถาม และโพสท์ซ้ำ