วิธีสร้างความมั่นใจในการพูดหน้ากล้อง เพื่อทำการตลาดออนไลน์
เมื่อคุณคิดจะทำการตลาดออนไลน์ การออกมาพูดหน้ากล้องเป็นเรื่องสำคัญ