Site Overlay

พายุเทคโนโลยี

ขอบคุณวีดีโอจากฐานเศรษฐกิจ

เราฟังอย่างนี้แล้ว…..คิดอย่างไรต่อ?

จะอยู่เฉย ๆ ให้มันพายุมันพาเราออกจากธุรกิจ หรือจะลุกขึ้นมาใช้มัน ให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณ

ผมเป็นคนนึงที่ไม่เท่าทันเทคโนยี ผมเป็นคนนึงที่่รังเกียจการใช้เครื่องมือที่ยุ่งยาก

ผมเป็นคนนึงที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษ

แต่ใน 6 ปีที่แล้วถ้าผมอยู่เฉย ๆ ผมก็คงจะเหมือนอีกหลาย ๆ คน ในตอนนี้ที่ไม่เท่าทันเทคโนโลยี และพบกับภาวะปวดหัว

วันนี้ถ้าคุณเองอยากเปลี่ยนแปลง ผมขอให้คุณถ้าทายตัวเอง ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเริ่มต้น

ปลุกทีมงานของคุณให้มีความกระตือรือล้นที่จะแปลงร่างธุรกิจของคุณให้ไปสู่โลกดิจิตอล

Kim The Power Booster Man

www.kimthepower.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube