Site Overlay

เศรษฐกิจสุพรรณบุรีสู่การสร้างไทยที่ยั่งยืน ยุคไทยแลนด์ 4.0

รณกฤต สิทธิพรหม วิทยากร การตลาดออนไลน์ ขายของออนไลน์

ผมรณกฤต สิทธิพรหม คิม The Power Booster Man ได้ร่วมกับทีมงาน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดนครปฐม ทำการอบรมให้กับอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ในจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดี และเสริมสร้างวินัยในการรับผิดชอบกับอนาคตของตนเองผ่านชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Club) และพัฒนาขีดความสามารถการเป็นผู้นำของเยาวชนผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีคิดแบบใหม่พร้อมต่อยอดแนวความคิดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ การสร้างสื่อ การนำเสนองานหรือสินค้าและการใช้ Social Media ให้เป็นประโยชน์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ “เศรษฐกิจสุพรรณบุรีสู่การสร้างไทยที่ยั่งยืน” ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงาน และนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รณกฤต สิทธิพรหม ขายของออนไลน์

งานนี้ทำให้นักเรียนที่สามารถสร้างคลิปวีดีโอที่พูดถึงเรื่องการออม สร้างผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ด้วยเวลาการอบรมเพียง 1 วัน

ขอบคุณที่น้อง ๆ ลงมือทำ

รณกฤต สิทธิพรหม Kim The Power Booster Man

ติดต่อสอบถาม 0911911445

1 thought on “เศรษฐกิจสุพรรณบุรีสู่การสร้างไทยที่ยั่งยืน ยุคไทยแลนด์ 4.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube