Site Overlay

คอร์ส Super Teamwork

การทำงานแบบ ซุปเปอร์ทีมเวิร์ค

การทำงานเป็นทีมคงเป็นหัวใจของการสร้างความเจริญเติบโตให้กับ ชุมชนเล็ก ๆ จนถึงธุรกิจกิจหมื่นล้าน การพัฒนาทีมต้องพัฒนาแนวคิด ทักษะ การลงมือทำ ในระดับบุคลก่อน เมื่อแต่ละบุคลดี เข้าใจกัน ทีมย่อมเป็นทีมดีอย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้นหลักการของคอร์ส Super Teamwork นั้นจึงเต็มไปด้วยหลักการ และเวิร์คช้อป ที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย เข้าใจได้ลงลึก และสามารถนำกลับไปใช้ชีวิตการทำงานได้จริง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

1.เรียนที่มาของวิธีคิด และชุดความเชื่อต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ และไม่เอื้อประโยชน์ฺ ต่อการสร้างทีม

2. เรียนรู้ศักยภาพในแก้ปัญหาของตัวเอง จะเอาวิธีใดที่จะสามารถนำความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม                              

3. เทคนิคการสร้างสายสัมพันธ์ ที่เรียบง่าย ทำได้ทุกคน ได้ผลชัดเจนเห็นชัด ๆ                     

4. เรียนรู้และเข้าใจนิสัยของคน และมีทำเวิร์คช้อปในการวิเคราะห์และเข้าใจผู้คน ไม่ใช่แค่หลักวิชาการ

5. หลักการสื่อสารที่สร้างพลัง 

     5.1 การใช้คำพูด รู้จักจิตวิทยคำพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจ            

     5.2. เรียนรู้เทคนิคการสร้างคำถามที่สร้างสรรค์              

     5.3  เทคนิคการใช้คำพูดลบมาสร้างพลัง

     5.4 เทคนิคการใช้ภาษากายเพื่อการสื่อสารในองค์กร     

6. ฝึกเรียนรู้การใช้ Theory U ในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และตัดสินใจให้แม่นยำมากขึ้น         

7. กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ด้วยเกมส์ทางจิตวิทยา

8.  ฝึกการกำจัดความข้ดแย้งแบบเรียบง่าย    

9. ถามตอบ และสรุปการเรียนรู้ของวัน

ระยะเวลาในการเรียน

ใช้เวลา 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น

สอบถามได้ทันที 091 1911445  Line Kimthepower

รณกฤต สิทธิพรหม วิทยากร

การอบรมสัมมนาเรื่องการทำงานกันเป็นทีมให้กับทีมทำงานของคุรุสภา บุคลากรทางการศึกษา ณ คุรุสภา

การอบรมทีมเวิร์ค

ร่วมทีมสัมมนากับ ศ.ดร.จิระ หงส์ลดารมภ์ ศ.ดร.จิระ หงส์ลดารมภ์หัวข้อ Passion and engagement ณ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ทีมบริหารคณะพยาบาลศาสตร์

 

อบรมการทำงานเป็นทีม

การอบรมทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา การทำงานเป็นทีมและจัดการความขัดแย้ง

วิทยากร รณกฤต สิทธิพรหม

เทรนิ่งตัวแทนผู้จัดจำหน่ายในเครือบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด(มหาชน) ภาคอีสานจังหวัดหนองคาย เป็นความภูมิใจที่ผู้จัดจำหน่ายสามารถบริหารจัดการชีวิตในครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์ในทีม

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube